Privacy verklaring

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening legt Manutec persoonsgegevens vast (onder andere, maar niet beperkt tot: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres). Manutec gebruikt deze gegevens ten behoeve van de uitvoering van zijn dienstverlening. Lees hier de volledige privacy verklaring.

Bescherming van persoonsgegevens

Manutec hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt erop
vertrouwen dat Manutec:

  • werkt conform de letter en de geest van de privacywet- en regelgeving;
  • uw wettelijke rechten respecteert;
  • uw gegevens veilig en zorgvuldig verwerkt;
  • uw gegevens niet doorgeeft of verkoopt aan derden voor commerciële of andere doeleinden niet gerelateerd aan zijn dienstverlening;
  • van zijn samenwerkingspartners maximale inspanningen verwacht bij het bewaken van uw persoonsgegevens;
  • uw gegevens niet langer opslaat dan noodzakelijk.

Website / cookies

Manutec maakt op zijn website www.manutec.nu gebruik van analytische cookies om gegevens over uw gebruik op onze website te verzamelen en te analyseren. Deze cookies zorgen ervoor dat Manutec uw gedrag op www.manutec.nu kan meten, zodat Manutec uw ervaring met Manutec in de toekomst kan verbeteren. De gegevens worden anoniem verwerkt en de informatie wordt automatisch verzameld. Door gebruik te maken van de website www.manutec.nu gaat u akkoord met Manutec’s gebruik van deze analytische cookies.

Vragen

Op uw verzoek deelt Manutec u graag schriftelijk (per e-mail) mede, welke persoonlijke gegevens Manutec van u heeft opgeslagen. Wilt u weten welke gegevens dat betreft of wilt u dat Manutec uw gegevens uit zijn bestand verwijdert en/of corrigeert, dan kunt u contact opnemen met dhr. M. Mojarrango, eigenaar van Manutec. Manutec behandelt uw verzoek binnen 30 dagen. Om misbruik te voorkomen zal om identificatie worden gevraagd.

U kunt een inzage verzoek indienen via onderstaande contactgegevens. Ook indien u een
klacht over de bescherming van persoonsgegevens binnen Manutec heeft, kunt u uw klacht indienen via onderstaande contactgegevens:

info@manutec.nu
of per post: Korvetpad 13 8862 ZH te Harlingen